top of page

Mga Serbisyong Panlipunang Medikal

Tinutulungan ng mga Medical Social Workers ang mga pasyente at kanilang mga pamilya na makayanan ang personal at emosyonal na epekto ng sakit o kapansanan. Ang social worker ay tutulong din sa paghahanap ng mga mapagkukunang pinansyal at tulong sa komunidad tulad ng mga serbisyo sa suporta sa bahay, paghahatid ng pagkain, alternatibong pabahay o grupo ng suporta. 

bottom of page