top of page

Durable Medical Supplies and Equipment (DME)

Ang pagsasaayos para sa mga serbisyong ito ay gagawin ayon sa mga espesyal na pangangailangan ng pasyente. Kabilang sa mga halimbawa ng matibay na kagamitang medikal ang mga commode, wheelchair, saklay, braces, kama sa ospital, at kagamitan sa intravenous.

bottom of page